Jane Austen, Game Theorist

Jane Austen, Game Theorist

How the works of Jane Austen show that game theory is present in all human behaviorGame theory—the study of how people make choices while interacting with others—is one of the most popular technical approaches in social science today. But as Michael Chwe reveals in his insightful new book, Jane Austen explored game theory’s core ideas in her six novels roughly two hundred years ago—over a century before its mathematical development during the Cold War. Jane Austen, Game Theorist shows how this beloved writer theorized choice and preferences, prized strategic thinking, and analyzed why superiors are often strategically clueless about inferiors. Exploring a diverse range of literature and folktales, this book illustrates the wide relevance of game theory and how, fundamentally, we are all strategic thinkers.

TypeScript: Modern JavaScript Development

TypeScript: Modern JavaScript Development

This Learning Path is also for experienced TypeScript developers who want to take their skills to the next level, and also for web developers who wish to make the most of TypeScript. This is a step-by-step, practical guide covering the fundamentals of TypeScript with practical examples. The end-to-end projects included in this book will give you ready-to-implement solutions for your business scenario, showcasing the depth and robustness of TypeScript.

Kodály in the Second Grade Classroom : Developing the Creative Brain in the 21st Century

Kodály in the Second Grade Classroom : Developing the Creative Brain in the 21st Century

Since the mid-twentieth century, Zoltán Kodály’s child-developmental philosophy for teaching music has had significant positive impact on music education around the world, and is now at the core of music teaching in the United States and other English speaking countries. The Kodály Today handbook series is the first comprehensive system to update and apply the Kodály concepts to teaching music in elementary school classrooms. Kodály in the Second Grade Classroom provides teachers with a step-by-step road map for developing children’s performance, creative movement, and literacy skills in an organic and thoughtful manner.

Gulyás Judit: „Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” : a népmese az 1840-es évek magyar irodalmában

Gulyás Judit: „Mert ha irunk népdalt, mért ne népmesét?” : a népmese az 1840-es évek magyar irodalmában

A kötet azt a kérdést vizsgálja, hogy a reformkori magyar kultúrában, a népköltészet és az irodalom egyre intenzívebb kölcsönhatásának időszakában milyen kísérleteket tettek az elit kultúra bizonyos képviselői arra nézvést, hogy egy addig elsősorban a szóbeliségben hagyományozódó narratív műfajt, a tündérmesét beillesszék a nemzeti irodalom műfaji rendszerébe.

Hargittai Magdolna: Nők a tudományban határok nélkül

Hargittai Magdolna: Nők a tudományban határok nélkül

A tudomány legmagasabb szintjein a nők éppúgy alulreprezentáltak, mint a társadalom egyéb területein. Hargittai Magdolna ennek is utánajárt, amikor az elmúlt két évtized során számos kiemelkedő női fizikussal, kémikussal, orvosbiológussal, a modern technológia kutatóival és más területek képviselőivel beszélgetett. A jelen könyv hatvan beszélgetésen keresztül követi nyomon a női tudósok pályáját, felfedezéseit, dilemmáit, nehézségeit és sikereit.

Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: Magyariné szeretője : ördögromán

Győrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: Magyariné szeretője : ördögromán

Vegyünk egy adag 18. századi debreceni Kollégiumot, vegyítsük hozzá a magyar Faust, Hatvani István elektromossággal és salétrommal végzett kísérleteit, csepegtessük bele egy angyalarcú, démonlelkű leány kapzsiságát, keverjük össze provinciális politikai áskálódásokkal, hintsük bele egy lébecoló jogászhallgató regényírói ambícióit, majd az egész kotyvalékot töltsük Csokonai csikóbőrös kulacsába.

Jonas Hassen Khemiri: Apazáradék

Jonas Hassen Khemiri: Apazáradék

Khemiri humora sodró lendületű stand-up monológgá változtatja a legrutinszerűbb hétköznapokat anélkül, hogy egy pillanatra is elfedné a szórakoztatás kedvéért, hogy akiről szól, az a legkevésbé sem élvezi ezt. Ugyanakkor olyan pszichológiai érzékkel mutatja be a hétköznapi gyereknevelés rutinjain, egyszersmind a kevésbé mindennapi apazáradékon keresztül, hogy mit jelent szülőnek lenni, hogy a nevetés közben sem menekülhetünk a saját viselkedésünkkel történő elszámolás elől.

Philip Roth: Összeesküvés Amerika ellen

Philip Roth: Összeesküvés Amerika ellen

Mi történt volna, ha a negyvenes években egy náciszimpatizáns celebritást választanak Amerika első emberének? Philip Roth alternatív Amerikájában az antiszemita Charles Lindbergh nyeri az elnökválasztást, az amerikai zsidó közösség mindennapjait pedig egyre inkább a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság jellemzi.

Oravecz Imre: 1972. szeptember

Oravecz Imre: 1972. szeptember

Az itt szereplő kilencvenkét „egy lélegzetvétellel” elolvasható, egymondatos prózavers olyan természetességgel, átgondoltsággal és lendülettel képes megjeleníteni magát a hétköznapokban megjelenő szerelmet, ami gyakorlatilag utánozhatatlan. Az egyik legelképesztőbb ezekben az átlagosan tizennyolc-húsz sornyi szövegekben az, ahogy megjelenik bennük a szerelem egésze: az első szikrázó pillanatoktól, a mindent háttérbe szorító lángolástól kezdve, az egyre szürkülő és átlagosabbá váló hétköznapokon át a hol fájdalmas, hol végső megnyugvást hozó búcsúig.